Menu

Nazywam się Mirosław Senejko. 
Kilka lat temu ukończyłem iberystykę na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu i od tego czasu jestem bezustannie związany z nauczaniem języka hiszpańskiego 
i tłumaczeniami. Z zamiłowania jestem lingwistą, poświęcającym swój wolny czas na pogłębianie wiedzy z zakresu zagadnień językoznawczych i przekładu literackiego, choć ta ostatnia gałąź nie jest moją domeną zawodową. Fascynuje mnie gramatyka komparatywna, gramatyka praktyczna oraz składnia i interpunkcja nie tylko języka hiszpańskiego, ale również naszej mowy ojczystej.  

Od roku 2003 jestem zawodowo związany z jedną z największych szkół językowych na Górnym Śląsku, mającą Akredytację Kuratorium Oświaty, BEST Centrum Języków Obcych, gdzie prowadzę zajęcia 
z języka hiszpańskiego i wykonuję tłumaczenia pisemne i konsekutywne. 

Moim pragnieniem zawsze było zgromadzić wokół siebie jak największą ilość osób zafascynowanych językiem i kulturą hiszpańską oraz zaszczepić słabość do jednego z najpiękniejszych języków świata 
w sercach tych, których do tej pory hiszpańskość urzekała jedynie od strony krajoznawczej.  

   O języku hiszpańskim

    Język hiszpański należy do grupy języków romańskich. Zrodził się na Półwyspie Iberyjskim z tzw. łaciny potocznej, różniącej się nieco od standardowego języka łacińskiego, którym posługiwano się w czasach starożytnych na obszarze dzisiejszych Włoch. Wpływ na współczesny kształt języka hiszpańskiego miały także dialekty germańskie oraz język arabski. Ten ostatni pozostawił trwałe ślady leksykalne i fonetyczne w dzisiejszym kastylijskim i to właśnie jemu w dużej mierze zawdzięczamy to oryginalne brzmienie...  

   Korepetycje

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na prywatne lekcje języka hiszpańskiego w domu Klienta na terenie Tychów, Żor, Katowic oraz ich miast ościennych. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych indywidualnym przyswajaniem wiedzy w oparciu o autorskie materiały i podręczniki MIRSEN, jak również każdą dostępną na rynku pozycję dydaktyczną, według życzenia osoby uczącej się. 

Cena zajęć (60 minut) każdorazowo negocjowana jest telefonicznie, w zależności od poziomu zaawansowania i strategii uczenia. 

Oferta obejmuje wszelkie poziomy zaawansowania oraz nauczanie profilowane. Przez nauczanie profilowane rozumiem naukę języka dostosowaną do potrzeb kompetencji językowych ucznia, tj. wyłączne ukierunkowanie na język codzienny (użytkowy), język specjalistyczny lub inny rejestr językowy. 

 

  Korepetycje dla pragnących zdawać maturę z języka hiszpańskiego. 

  Przygotowania do Egzaminu DELE Intermedio y Superior. 

 

  Życzę powodzenia i odważnych decyzji.  

  Hiszpański to jeden z najpiękniejszych języków świata! 


   Kursy grupowe

Kursy grupowe adresowane są do osób nie lubiących uczyć się języka indywidualnie z korepetytorem lub samodzielnie w domu. Z myślą o zasobach finansowych Ucznia stworzyłem dwa rodzaje zajęć grupowych: grupy większe, mieszane, umożliwiające maksymalne obniżenie kosztów za jednostkę lekcyjną, oraz grupy mniejsze tudzież firmowe, których Uczestnicy mogą sobie pozwolić na przeznaczenie większego budżetu na naukę języka obcego. 
W przypadku obydwu grup każdy z Uczestników otrzymuje od MIRSEN w cenie kursu podręcznik do nauki języka hiszpańskiego oraz autorskie (i nie tylko) materiały dydaktyczne do każdych zajęć lekcyjnych. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis obydwu rodzajów kursu.
     Tani Kurs dla Wszystkich
    Tani Kursy dla Wszystkich przeznaczony jest dla Klienta niemogącego pozwolić sobie na standardowy kurs językowy w grupie, oferowany przez szkołę językową. W przeciętnej szkole językowej 45 minutowa jednostka lekcyjna kosztuje około 14,00 zł i mimo że jest to cena o wiele niższa od zajęć indywidualnych, po pomnożeniu jej przez 4 (w tygodniu bowiem najczęściej realizuje się 4 jednostki lekcyjne w dwóch półtorejgodzinnych blokach) tygodniowy koszt zajęć wynosi wówczas 56,00 zł. Miesięcznie daje to przybliżoną oczywiście kwotę w wysokości 224,00 zł. Szkoła językowa (wiem, ponieważ od lat jestem związany z BEST Centrum Języków Obcych) musi niestety opłacić z tych pieniążków wszystkie sprawy organizacyjno-administracyjne (nie licząc pensji lektora), stąd stawkę trudno jest zmniejszyć.  
     MIRSEN nie posiada zaplecza lokalowego ani nie zatrudnia dodatkowych osób, natomiast Tani Kurs dla Wszystkich przeprowadzany jest w salach wynajmowanych w publicznych placówkach oświatowych po bar- dzo rozsądnych cenach, gdzie w pełni można korzystać z zaplecza dydaktycznego (sprzęt audio, wideo, ta- blice interaktywne, etc.). Przy zachowaniu identycznej ilości godzin tygodniowo, pełnego zaplecza dydaktycznego (gratisowe materiały, dodatkowy gratisowy podręcznik, korespondencja mailowa z Kursantem) oraz prowadzeniu zajęć przez wykwalifikowanego filologa języka hiszpańskiego - cena za jednostkę lekcyjną zmniejsza się, drodzy Państwo, do 6,00 zł!

     Sześć złotych za 45 min przy założeniu, że grupa liczyła będzie 15 osób!

    Przy mniejszej ilości osób, cena za jednostkę lekcyjną wzrasta, tak by uzyskana suma za każdym razem była identyczna (trzeba z niej opłacić salę, odprowadzić podatek, opłacić kserokopie dla ucznia - taniej więc już nie można). 

     Informacje o organizowaniu kursu znajdą Państwo w swojej szkole lub mogą Państwo skontaktować się ze mną (KONTAKT)

     Zapisy dokonywane są po potwierdzeniu chęci korzystania z kursu drogą mailową i telefoniczną oraz / lub podpisaniu prostej umowy (patrz: załączony plik), znajdującej się w sekretariacie szkoły (uwaga: nie każda szkoła pośredniczy w zapisach na kurs). 

  Jeśli zostanie zebrana odpowiednia ilość osób, osobiście skontaktuję się z Państwem w celu potwierdzenia uruchomienia kursu. Wówczas, w pierwszym dniu zajęć, należy dopełnić formalności wpisowych

     Płatność za kurs odbywa się w każde pierwsze zajęcia miesiąca za miesiąc bieżący

     Zajęcia mogą odbywać się 2 x 1,5 h (zegarowe) tygodniowo lub 1 x 2,15 h (zegarowe) w tygodniu. 

   Regulamin wraz z programem nauczania i / lub inną dokumentacją znajdą Państwo w poniższych plikach.

Uwaga: Niektóre z załączonych dokumentów mogą pochodzić z ubiegłego roku szkolnego.

     Kursy dla Firm / specjalistyczne

MIRSEN (mgr Mirosław Senejko) 

pragnie zainteresować Państwa  kursami  dla Firm z języka hiszpańskiego na wszelkich poziomach zaawansowania. Lekcje prowadzone są w oparciu o program autorski z uwzględnieniem leksyki specjalistycznej!  W cenie kursów każdy Uczeń otrzyma darmowy podręcznik do języka hiszpańskiego oraz kserokopie materiałów autorskich z płytą CD audio. Kursy mogą mieć następujący profil: 

 

- kurs podstawowy z elementami leksyki specjalistycznej i pisaniem korespondencji handlowej; 

 

- kurs języka specjalistycznego (po uzgonieniu zakresu specjalizacji); 


- kurs średniozaawansowany z elementami leksyki specjalistycznej i pisaniem korespondencji handlowej; 


- kurs zaawansowany.   


Cena do negocjacji! 


Prowadzący zajęcia: Mirosław Senejko, absolwent iberystyki Uniwersytetu Śląskiego, stypendysta Socrates-Erasmus na Universidad de Granada, tłumacz, korektor, autor podręcznika do nauki języka hiszpańskiego "Por que no". 


Mirosław Senejko 


     Strona do darmowej nauki hiszpańskiego
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW