Mirosław Senejko
MIRSEN, mgr Mirosław Senejko

Menu

Zespół korektorski
Od kilku lat zajmujemy się profesjonalną korektą i redakcją tekstów. Prowadzimy również własną działalność wydawniczą, publikującą beletrystykę oraz pozycje dydaktyczne do nauki języka hiszpańskiego. W naszym zespole jest dwoje filologów: filolog języka polskiego oraz filolog języka hiszpańskiego, zajmujący się składnią i interpunkcją obu języków. Oboje jesteśmy absolwentami Uniwerytetu Śląskiego. Przyświeca nam idea dbałości o ojczystą mowę, ze szczególnym uwzględnieniem rejestru z zakresu składni i interpunkcji.
Cennik 

Korekta standardowa:  
3,50 zł brutto 

Rewizja obcej korekty:  
2,00 zł brutto

Redakcja tekstu zwykłego: 
5,00 zł brutto

Redakcja tekstu naukowego: 
6,00 zł brutto

Korekta w języku hiszpańskim:
7,00 zł brutto

   Tania korekta

  MIRSEN oferuje Państwu najtańszą profesjonalną korektę na rynku, z uwzględnieniem najnowszych zasad z zakresu kodyfikacji ortograficznej języka polskiego.  

  Ponieważ założycielem firmy jest osoba, której domeną są zawiłości interpunkcji składniowej języków słowiańskich (oraz opartej o zasady intonacyjne interpunkcji języków zachodnioeuropejskich), korektę wykonujemy bardziej z pasji, aniżeli kierowani pobudkami wyłącznie ekonomicznymi. Stąd też oferta nasza jest tak atrakcyjna. 

   Korzystamy z aktualnych opracowań naukowych i słowników PWN oraz Wiedzy Powszechnej, jak również śledzimy na bieżąco najnowsze orzeczenia Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN. 

 

   Nasza oferta obejmuje korektę:

 

   − ortograficzną;  

   − interpunkcyjną; 

   − leksykalną; 

   − frazeologiczną; 

   − składniową; 

   − oraz drobne sugestie lub modyfikacje stylistyczne, jeśli styl autora tekstu nie jest do końca czytelny. 

 

    Z uwagi na to, iż jest to szybka i najtańsza na rynku usługa redakcyjna, MIRSEN nie opisuje w tekście poprawionych błędów i nie korzysta ze znaków korektorskich, o ile tekst nie został zlecony przez wydawnictwo bądź redakcję prasową (wówczas jednak cena wzrasta o 1/3 proponowanej Państwu kwoty).  

    Skorygowane partie tekstu w formie elektronicznej każdorazowo zaznaczamy czerwoną czcionką, dokonujemy czytelnego formatu i odsyłamy do Klienta.  

 

  Mogą Państwo skorygować u nas: 


  − książki; 

  − pisma; 

  − teksty reklamowe; 

  − biuletyny; 

  − ulotki; 

  − materiały konferencyjne; 

  − instrukcje obsługi; 

  − raporty; 

  − prezentacje; 

  − strony internetowe; 

  − prace dyplomowe. 

 

  Mogą Państwo również powierzyć nam tekst do zredagowania. Wówczas: 


  − usługa obejmuje wyżej wymienioną korektę; 

  − tekst jest na nowo redagowany ze szczególnym uwzględnieniem rejestru językowego, jaki powinien go  

     cechować; 

  − możemy także dokonać składu i łamania w programie edytorskim. 


  Dla pragnących skorzystać z naszej oferty:


  Prosimy o zapytanie drogą telefoniczną lub wysłanie maila z plikiem tekstowym na adres podany w zakładce KONTAKT.


  W dniu nadesłania tekstu odpowiemy Państwu w ciągu kilku godzin i poinformujemy o możliwie najszybszym terminie realizacji korekty lub redakcji tekstu. Dokonamy także wyceny. 


   Jeśli nasza propozycja będzie spełniała Państwa oczekiwania, poprosimy wówczas o przesłanie na nasze konto bankowe połowy oszacowanej kwoty w formie zaliczki. Zaliczka nie jest konieczna, pod warunkiem że tekst nie przekracza kilku stron obliczeniowych. 


   Poprawioną pracę wyślemy Państwu na wskazany adres mailowy lub pocztą tradycyjną w terminie, jaki ustaliliśmy. 


     Ważne informacje
   Ile znaków ma strona obliczeniowa?

  Strona obliczeniowa wynosi 1800 znaków ze spacjami. W przypadku niektórych redakcji jest to 1500 znaków.

   Czy wykonujemy darmową próbną korektę?

   Oczywiście. Mogą Państwo podesłać do nas jedną stronę obliczeniową tekstu z prośbą o jej korektę bądź redakcję. Odesłana Państwu praca będzie wykonana darmowo, zaś na jej podstawie podejmą Państwo decyzję o współpracy. 

   Czy sprawdzamy teksty dwukrotnie?

  Obligatoryjnie! Poza tym, korekta nasza to automatycznie wykonywany podczas lektury podświadomy rozbiór logiczny każdego zdania i analiza stosunku składni do treści (czyli koherencji składni z sensem wypowiedzenia), wyczyszczenie ewentualnych błędów ortograficznych, wyeliminowanie błędów interpunkcyjnych (tutaj: czasem „wyprostowanie” składni, co pociąga za sobą drobne zmiany stylistyczne), zniesienie błędów leksykalnych (np. złego doboru słownictwa) oraz rewizja i poprawa pozostałych ewentualnych błędów językowych.
    Nigdy nie ośmielamy się ingerować bezpodstawnie w tekst autora i szanujemy jego styl. Zbyt duża ingerencja w styl autora pracy byłaby już REDAKCJĄ TEKSTU, a to zupełnie inna i bardziej czasochłonna usługa, którą również mogą nam Państwo zlecić.

   Czy gwarantujemy poprawność korekty?

   Tak. A jeśli popełnimy jakiś elementarny błąd lub zdarzą się w naszej korekcie uchybienia, zwrócimy Państwu pieniądze, ponieważ nie godzimy się na sytuacje, w których w przestrzeni publicznej pojawiają się w obiegu publikacje naruszające zasady polskiej pisowni.
     Adres naszej strony korektorskiej
Klikając na zdjęcie, zostaną Państwo przekierowani na naszą profesjonalną stronę z usługami redakcyjnymi. Tam znajdą Państwo bardzo szczegółowe informacje na temat świadczonych przez nas usług. Zapraszamy.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW